Index of /gentoo-portage/metadata/md5-cache/sci-libs/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
clashscore-db-3.17290 B2017-Feb-28 20:30
fetk-1.5310 B2017-Feb-28 20:31
idlmarkwardt-20130418383 B2017-Feb-28 20:31
idlmarkwardt-20160319383 B2017-Feb-28 20:31
suitesparse-4.0.2670 B2017-Feb-28 20:31
suitesparse-4.2.1670 B2017-Feb-28 20:31
h5part-1.6.6388 B2017-May-31 23:38
kim-api-1.8.2279 B2017-Jul-17 01:38
htslib-1.5510 B2017-Jul-29 09:38
idlcoyote-20161220367 B2017-Jul-30 10:08
libqalculate-2.2.0766 B2018-Feb-07 01:08
io_lib-1.14.7512 B2018-Apr-26 10:38
libh2o-0.2.1-r1369 B2018-May-16 22:09
libh2oxx-0.2-r1383 B2018-May-16 22:09
htslib-1.9526 B2018-Oct-28 20:39
matio-1.5.13495 B2018-Dec-13 07:09
libqalculate-0.9.9757 B2019-May-28 02:39
libqalculate-2.8.1856 B2019-Jul-03 06:39
libqalculate-3.2.0-r1860 B2019-Jul-03 10:39
matio-1.5.16495 B2019-Jul-03 22:09
szip-2.1-r2433 B2019-Oct-11 16:11
proj-5.2.0429 B2019-Oct-20 14:39
ufconfig-3.7.1526 B2019-Nov-06 23:31
libexcelformat-101016441 B2019-Nov-06 23:31
nfft-3.3.2548 B2019-Nov-06 23:31
galib-2.4.7-r1432 B2019-Nov-06 23:31
libpdb++-040728-r1454 B2019-Nov-06 23:31
cmpfit-1.2-r1472 B2019-Nov-06 23:31
iml-1.0.5726 B2019-Nov-09 14:12
libticalcs2-1.1.91012 B2019-Nov-09 14:12
minuit-5.34.14933 B2019-Nov-09 14:12
libticables2-1.3.5925 B2019-Nov-09 14:12
bliss-0.73-r1819 B2019-Nov-09 14:12
shapelib-1.4.1755 B2019-Nov-09 14:12
libtifiles2-1.1.7980 B2019-Nov-09 14:12
libghemical-3.0.0951 B2019-Nov-09 14:12
spr-3.3.2743 B2019-Nov-09 14:12
tamu_anova-0.2-r1761 B2019-Nov-09 14:12
libmems-1.6_p1-r3805 B2019-Nov-09 14:12
libmuscle-3.7-r3715 B2019-Nov-09 14:12
libcmatrix-3.11.0-r1768 B2019-Nov-09 14:12
shapelib-1.5.0716 B2019-Nov-09 14:12
shapelib-1.4.0-r1750 B2019-Nov-09 14:12
mpir-2.7.2769 B2019-Nov-09 14:12
libnova-0.15.0750 B2019-Nov-09 14:12
h5hut-1.99.13751 B2019-Nov-09 14:12
libgenome-1.3-r1659 B2019-Nov-09 14:12
libticonv-1.1.5763 B2019-Nov-09 14:12
mpir-3.0.0814 B2019-Nov-11 22:09
beagle-3.0.3-r1467 B2019-Nov-24 01:09
coinor-cppad-20140519-r11.2 KiB2019-Nov-26 19:56
adolc-2.6.3-r11.2 KiB2019-Nov-26 19:56
mkl-rt-2019.4.243489 B2019-Nov-26 19:56
fplll-4.0.4870 B2019-Nov-26 19:56
mpir-2.6.0-r21.0 KiB2019-Nov-26 19:56
colamd-2.8.01.1 KiB2019-Nov-26 19:56
libcore-2.1.1-r1931 B2019-Nov-26 19:56
colpack-1.0.101.1 KiB2019-Nov-26 19:56
linux-gpib-modules-4.2.01.3 KiB2019-Nov-26 19:56
dsdp-5.8-r3639 B2019-Nov-26 19:56
libticalcs2-1.1.81.2 KiB2019-Nov-26 19:56
netcdf-cxx-4.2-r3001.0 KiB2019-Nov-26 19:56
lmfit-6.4737 B2019-Nov-26 19:56
cifparse-obj-7.025-r1853 B2019-Nov-26 19:56
lmfit-5.1737 B2019-Nov-26 19:56
coinor-flopcpp-1.1.71.1 KiB2019-Nov-26 19:56
netcdf-cxx-4.2.1-r1840 B2019-Nov-26 19:56
libticables2-1.3.3-r1967 B2019-Nov-26 19:56
coinor-cppad-201402041.0 KiB2019-Nov-26 19:56
ldl-2.1.01.1 KiB2019-Nov-26 19:56
p4est-1.01.4 KiB2019-Nov-26 19:56
coinor-mp-1.7.61.0 KiB2019-Nov-26 19:56
gamer-1.5-r21.1 KiB2019-Nov-26 19:56
adolc-2.4.11.1 KiB2019-Nov-26 19:56
libspatialindex-1.8.5-r1980 B2019-Nov-26 19:56
cifparse-obj-7.105856 B2019-Nov-26 19:56
p4est-2.21.2 KiB2019-Nov-26 19:56
spqr-1.2.3-r11.3 KiB2019-Nov-26 19:56
rosetta-db-3.4660 B2019-Nov-26 19:56
p4est-2.01.4 KiB2019-Nov-26 19:56
cdd+-077a763 B2019-Nov-26 19:56
p4est-1.11.4 KiB2019-Nov-26 19:56
inchi-1.04941 B2019-Nov-26 19:56
libticonv-1.1.4994 B2019-Nov-26 19:56
libaec-0.3.2772 B2019-Nov-26 19:56
libtifiles2-1.1.6-r11.2 KiB2019-Nov-26 19:56
coinor-cppad-201405191.0 KiB2019-Nov-26 19:56
mpfi-1.5.11.0 KiB2019-Nov-26 19:56
libsc-2.01.2 KiB2019-Nov-26 19:56
jama-1.2.5466 B2019-Nov-26 19:56
gts-201211301.2 KiB2019-Nov-26 19:56
libsc-1.0-r11.2 KiB2019-Nov-26 19:56
libticables2-1.3.41.1 KiB2019-Nov-26 19:56
libpdb-991112-r1742 B2019-Nov-26 19:56
xylib-1.21.0 KiB2019-Nov-26 19:56
netcdf-cxx-4.2.11017 B2019-Nov-26 19:56
cddlib-094h1.1 KiB2019-Nov-26 19:56
netcdf-cxx-4.3.0840 B2019-Nov-26 19:56
cddlib-094g1.1 KiB2019-Nov-26 19:56
umfpack-5.6.21.3 KiB2019-Nov-26 19:56
libsc-1.1-r11.2 KiB2019-Nov-26 19:56
spqr-1.3.11.1 KiB2019-Nov-26 19:56
camd-2.3.11.1 KiB2019-Nov-26 19:56
ccolamd-2.8.01.1 KiB2019-Nov-26 19:56
libsc-2.21007 B2019-Nov-26 19:56
coinor-netlib-1.2.6894 B2019-Nov-26 19:56
cholmod-2.1.21.6 KiB2019-Nov-26 19:56
coinor-sample-1.2.9894 B2019-Nov-26 19:56
liborigin-20110829-r1705 B2019-Dec-02 23:40
coinor-alps-1.4.91.2 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-symphony-5.5.71.4 KiB2019-Dec-10 23:41
netcdf-4.6.11.2 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-dip-0.9.81.2 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-smi-0.93.41.3 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-osi-0.106.61.1 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-bcps-0.93.101.1 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-blis-0.93.101.2 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-utils-2.9.111.4 KiB2019-Dec-10 23:41
netcdf-4.6.1-r11.2 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-bonmin-1.7.41.2 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-clp-1.15.6-r11.4 KiB2019-Dec-10 23:41
netcdf-4.3.2-r11.3 KiB2019-Dec-10 23:41
libcerf-1.5472 B2019-Dec-10 23:41
coinor-bcp-1.3.81.1 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-cgl-0.58.61.2 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-vol-1.4.41.1 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-dylp-1.9.41.1 KiB2019-Dec-10 23:41
coinor-couenne-0.4.71.0 KiB2019-Dec-10 23:41
proj-6.2.0623 B2019-Dec-10 23:41
coinor-alps-1.5.41020 B2019-Dec-10 23:41
libsigrok-0.3.01.7 KiB2019-Dec-10 23:41
cdf-3.5.0.21.9 KiB2019-Dec-12 13:40
vecmath-objectclub-1.141.1 KiB2019-Dec-12 13:40
jmol-acme-1.01.1 KiB2019-Dec-12 13:40
naga-2.11.1 KiB2019-Dec-12 13:40
cdf-3.4.11.8 KiB2019-Dec-12 13:40
libnova-0.16.0764 B2019-Dec-13 08:09
tnt-3.0.12324 B2019-Dec-13 18:09
ta-lib-0.4.0654 B2019-Dec-13 18:09
oc-2.0354 B2019-Dec-13 18:09
gaul-devel-0.1849-r2733 B2019-Dec-13 18:09
qfits-6.2.0333 B2019-Dec-13 18:09
nanoflann-1.2.31.0 KiB2019-Dec-24 11:16
o2scl-0.9201.3 KiB2019-Dec-24 11:16
alglib-3.10.0-r11.0 KiB2019-Dec-24 11:16
oce-0.18.3-r12.1 KiB2019-Dec-24 11:16
coinor-os-2.10.11.3 KiB2019-Dec-24 11:16
libdap-3.18.11.2 KiB2019-Dec-24 11:16
armadillo-9.800.31.7 KiB2019-Dec-24 11:16
neartree-5.1.11.1 KiB2019-Dec-24 11:16
dlib-19.41.6 KiB2019-Dec-24 11:16
dcmtk-3.6.31.5 KiB2019-Dec-24 11:16
pcl-1.9.12.2 KiB2019-Dec-24 11:16
scotch-6.0.0984 B2019-Dec-24 11:16
cqrlib-1.1.3837 B2019-Dec-24 11:16
dlib-19.71.6 KiB2019-Dec-24 11:16
orocos-bfl-0.8.01.1 KiB2019-Dec-24 11:16
votca-tools-1.5.11.3 KiB2019-Dec-24 11:16
scotch-6.0.4986 B2019-Dec-24 11:16
gsl-2.51.1 KiB2019-Dec-24 11:16
symengine-0.4.01.2 KiB2019-Dec-24 11:16
itpp-4.3.1-r11.2 KiB2019-Dec-24 11:16
avogadrolibs-1.91.0_pre201804151.9 KiB2019-Dec-24 11:16
fcl-0.5.01.2 KiB2019-Dec-24 11:16
votca-tools-1.51.3 KiB2019-Dec-24 11:16
scotch-5.1.12b979 B2019-Dec-24 11:16
cminpack-1.3.51.1 KiB2019-Dec-24 11:16
lemon-1.3.11.3 KiB2019-Dec-24 11:16
opencascade-7.3.02.2 KiB2019-Dec-24 11:16
dcmtk-3.6.4-r11.2 KiB2019-Dec-24 11:16
gsl-2.41.3 KiB2019-Dec-24 11:16
nemesis-6.091.1 KiB2019-Dec-24 11:16
lmfit-8.2.21019 B2019-Dec-24 11:16
octomap-1.9.01.3 KiB2019-Dec-24 11:16
symengine-0.3.0-r11.5 KiB2019-Dec-24 11:16
gsl-1.161.3 KiB2019-Dec-24 11:16
gerris-20131206-r11.4 KiB2019-Dec-24 11:16
libccd-2.01010 B2019-Dec-24 11:16
scotch-6.0.4-r1993 B2019-Dec-24 11:16
coinor-csdp-6.1.1-r1946 B2019-Dec-24 11:16
proj-4.9.21.3 KiB2019-Dec-24 11:16
orocos_kdl-1.4.01.2 KiB2019-Dec-24 11:16
clblast-0.10.01.1 KiB2019-Dec-24 11:16
armadillo-8.300.21.7 KiB2019-Dec-24 11:16
lmfit-7.01.0 KiB2019-Dec-24 11:16
rosetta-fragments-3.1-r1847 B2019-Dec-24 11:16
spooles-2.2896 B2019-Dec-24 11:16
votca-tools-1.4.11.3 KiB2019-Dec-24 11:16
orocos_kdl-1.3.1-r11.2 KiB2019-Dec-24 11:16
votca-tools-1.41.3 KiB2019-Dec-24 11:16
indilib-1.7.51.2 KiB2019-Dec-24 11:16
clapack-3.2.1-r81.1 KiB2019-Dec-24 11:16
plotmm-0.1.2790 B2019-Dec-24 11:16
trilinos-12.14.12.8 KiB2019-Dec-24 11:16
coinor-cbc-2.8.91.3 KiB2019-Dec-24 11:16
flann-1.9.1-r21.3 KiB2019-Dec-24 11:16
rtabmap-0.19.3-r11.3 KiB2019-Dec-24 11:16
proj-6.0.01.2 KiB2019-Dec-24 11:16
ViSP-3.2.0-r22.4 KiB2019-Dec-24 11:16
cln-1.3.31.0 KiB2019-Dec-24 11:16
dealii-9.1.12.8 KiB2019-Dec-24 15:09
proj-6.2.1623 B2019-Dec-24 17:09
cln-1.3.41.0 KiB2019-Dec-24 20:09
lapack-3.8.01.4 KiB2019-Dec-24 20:09
gsl-2.5-r11011 B2019-Dec-27 19:39
libgeotiff-1.4.1-r1973 B2019-Dec-29 00:39
ogdi-3.2.0-r1671 B2019-Dec-29 00:39
libgeotiff-1.5.1-r11.0 KiB2019-Dec-29 00:39
xdmf2-1.0_p141226-r31.7 KiB2019-Dec-30 13:16
chemkit-0.1-r22.0 KiB2019-Dec-30 13:16
linux-gpib-4.2.02.7 KiB2019-Dec-30 13:16
linux-gpib-4.1.02.6 KiB2019-Dec-30 13:16
geos-3.7.21.2 KiB2019-Dec-30 13:16
geos-3.8.0-r1611 B2019-Dec-30 22:39
scotch-6.0.4-r21.0 KiB2019-Dec-31 14:09
mpfi-1.5.3533 B2020-Jan-01 20:39
givaro-4.1.1750 B2020-Jan-01 20:39
m4ri-20140914735 B2020-Jan-02 15:39
lrslib-062867 B2020-Jan-03 14:39
primegen-0.97-r2762 B2020-Jan-03 14:39
libsigrokdecode-0.4.11.3 KiB2020-Jan-05 11:15
libsvm-3.222.0 KiB2020-Jan-05 11:15
dlib-19.92.1 KiB2020-Jan-05 11:15
libsigrokdecode-0.5.21.6 KiB2020-Jan-05 11:15
scikits-0.1-r1940 B2020-Jan-05 11:15
scikits-0.1-r21.1 KiB2020-Jan-05 11:15
blis-0.5.2928 B2020-Jan-05 11:15
vtk-8.1.0-r310.3 KiB2020-Jan-05 11:15
blis-0.6.0928 B2020-Jan-05 11:15
libsigrokdecode-0.5.31.6 KiB2020-Jan-05 11:15
opencascade-7.4.02.2 KiB2020-Jan-05 14:40
indilib-1.8.31.4 KiB2020-Jan-05 14:40
indilib-1.8.2-r21.4 KiB2020-Jan-05 14:40
dcmtk-3.6.51.2 KiB2020-Jan-05 18:09
symengine-0.5.01.3 KiB2020-Jan-05 18:09
libmems-9999899 B2020-Jan-09 22:09
superlu-5.2.1-r11.3 KiB2020-Jan-10 00:40
hdf-4.2.111.4 KiB2020-Jan-10 00:40
ipopt-3.11.71.4 KiB2020-Jan-10 00:40
gmsh-4.4.11.8 KiB2020-Jan-10 00:40
plplot-5.15.05.8 KiB2020-Jan-10 00:40
cantera-2.4.0-r13.0 KiB2020-Jan-10 00:40
libxc-2.1.31.2 KiB2020-Jan-10 00:40
openlibm-0.5.4884 B2020-Jan-10 00:40
qrupdate-1.1.2-r1959 B2020-Jan-10 00:40
suitesparseconfig-4.2.1-r1825 B2020-Jan-10 00:40
arpack-3.1.51.4 KiB2020-Jan-10 00:40
cblas-reference-20151113-r21.2 KiB2020-Jan-10 00:40
hdf5-1.10.51.3 KiB2020-Jan-10 00:40
hypre-2.14.01.4 KiB2020-Jan-10 00:40
cbflib-0.9.3.31.2 KiB2020-Jan-10 00:40
xkaapi-2.11.2 KiB2020-Jan-10 00:40
pastix-5.2.31.1 KiB2020-Jan-10 00:40
xdrfile-1.1.4897 B2020-Jan-10 00:40
fftw-3.3.81.9 KiB2020-Jan-10 00:40
udunits-2.2.20907 B2020-Jan-10 00:40
djbfft-0.76-r21.1 KiB2020-Jan-10 00:40
netcdf-fortran-4.4.21.1 KiB2020-Jan-10 00:40
exodusii-6.091.2 KiB2020-Jan-10 00:40
blas-reference-201612231.3 KiB2020-Jan-10 00:40
cgnslib-3.4.01.4 KiB2020-Jan-10 00:40
arprec-2.2.181.2 KiB2020-Jan-10 00:40
lapack-reference-3.2.1-r41.3 KiB2020-Jan-10 00:40
hypre-2.18.01.4 KiB2020-Jan-10 00:40
cxsparse-3.1.2-r11.2 KiB2020-Jan-10 00:40
lis-1.6.51.2 KiB2020-Jan-10 00:40
blas-reference-20151113-r11.3 KiB2020-Jan-10 00:40
coinhsl-2015.06.23850 B2020-Jan-10 00:40
taucs-2.21.0 KiB2020-Jan-10 00:40
metis-5.1.0-r21.2 KiB2020-Jan-10 00:40
pastix-5.2.2.22-r11.1 KiB2020-Jan-10 00:40
atlas-3.10.2998 B2020-Jan-10 00:40
libxc-2.2.31.2 KiB2020-Jan-10 00:40
libxc-3.0.01.2 KiB2020-Jan-10 00:40
fftw-2.1.5-r91.3 KiB2020-Jan-10 00:40
punc-1.51.5 KiB2020-Jan-10 00:40
ignition-math-4.0.0-r11.6 KiB2020-Jan-10 00:40
arpack-3.4.01.2 KiB2020-Jan-10 00:40
xkaapi-2.21.2 KiB2020-Jan-10 00:40
openblas-0.3.6785 B2020-Jan-10 00:40
xkaapi-3.0.31.2 KiB2020-Jan-10 00:40
cgcode-1.0-r2854 B2020-Jan-10 00:40
cfitsio-3.3601.2 KiB2020-Jan-10 00:40
xgks-pmel-2.5.5635 B2020-Jan-10 00:40
netcdf-fortran-4.4.31.2 KiB2020-Jan-10 00:40
med-4.0.0-r12.0 KiB2020-Jan-10 00:40
sundials-4.1.01.3 KiB2020-Jan-10 00:40
blas-reference-20070226-r41.2 KiB2020-Jan-10 00:40
cgnslib-3.3.01.4 KiB2020-Jan-10 00:40
profphd-utils-1.0.10786 B2020-Jan-10 00:40
profphd-utils-1.0.10-r1786 B2020-Jan-10 00:40
metis-5.1.0-r31.2 KiB2020-Jan-10 00:40
netcdf-fortran-4.21.1 KiB2020-Jan-10 00:40
lapack-reference-3.6.01.3 KiB2020-Jan-10 00:40
arpack-3.5.01.2 KiB2020-Jan-10 00:40
cblas-reference-201612231.2 KiB2020-Jan-10 00:40
silo-4.10.2-r11.0 KiB2020-Jan-10 00:40
lapack-reference-3.7.01.3 KiB2020-Jan-10 00:40
med-4.0.0-r22.0 KiB2020-Jan-10 00:40
profnet-1.0.22817 B2020-Jan-10 00:40
libint-1.1.61.2 KiB2020-Jan-10 00:40
hdf-4.2.13-r11.4 KiB2020-Jan-10 00:40
udunits-2.1.24-r11.1 KiB2020-Jan-10 00:40
magma-1.4.01.3 KiB2020-Jan-10 00:40
cblas-reference-20030223-r61.2 KiB2020-Jan-10 00:40
pgplot-5.2.2-r71.1 KiB2020-Jan-10 00:40
ipopt-3.12.121.5 KiB2020-Jan-10 00:40
buddy-2.4-r1826 B2020-Jan-10 00:40
sundials-4.0.21.3 KiB2020-Jan-10 00:40
sundials-5.0.01.3 KiB2020-Jan-10 00:40
mkl-10.0.5.025-r11.2 KiB2020-Jan-10 00:40
xdrfile-1.1.11.4 KiB2020-Jan-10 00:40
cfitsio-3.4102.0 KiB2020-Jan-10 00:40
hdf-4.2.131.4 KiB2020-Jan-10 00:40
fftw-3.3.6_p21.9 KiB2020-Jan-10 00:40
mkl-10.0.5.0251.2 KiB2020-Jan-10 00:40
magma-1.4.11.3 KiB2020-Jan-10 00:40
mc-1.51.4 KiB2020-Jan-10 00:40
qd-2.3.221.1 KiB2020-Jan-10 00:40
arprec-2.2.191.2 KiB2020-Jan-10 00:40
openblas-0.3.7785 B2020-Jan-10 00:40
libint-2.0.51.3 KiB2020-Jan-10 00:40
ipopt-3.11.81.4 KiB2020-Jan-10 00:40
amd-2.3.11.2 KiB2020-Jan-10 00:40
clblas-2.102.2 KiB2020-Jan-10 00:40
coinhsl-2014.01.101.0 KiB2020-Jan-10 00:40
qd-2.3.171.1 KiB2020-Jan-10 00:40
libbufr-000405939 B2020-Jan-10 00:40
octomap-99991.3 KiB2020-Jan-10 18:40
fcl-99991.1 KiB2020-Jan-10 18:40
libh2o-9999706 B2020-Jan-10 18:40
fftw-99992.1 KiB2020-Jan-10 18:40
rtabmap-99991.3 KiB2020-Jan-10 18:40
pcl-99992.2 KiB2020-Jan-10 18:40
dealii-99992.6 KiB2020-Jan-10 18:40
adolc-99991.2 KiB2020-Jan-10 18:40
libsigrokdecode-99991.9 KiB2020-Jan-10 18:40
p4est-99991.4 KiB2020-Jan-10 18:40
idlcoyote-99999999312 B2020-Jan-10 18:40
flann-99991.2 KiB2020-Jan-10 18:40
nanoflann-99991.0 KiB2020-Jan-10 18:40
libh2oxx-9999718 B2020-Jan-10 18:40
orocos_kdl-99991.1 KiB2020-Jan-10 18:40
libsc-99991.2 KiB2020-Jan-10 18:40
libccd-99991.0 KiB2020-Jan-10 18:40
arpack-99991005 B2020-Jan-10 18:40
parmetis-4.0.3-r11.4 KiB2020-Jan-11 16:39
metis-4.0.3-r11.2 KiB2020-Jan-11 16:39
votca-tools-1.6_rc1939 B2020-Jan-12 22:09
votca-tools-9999892 B2020-Jan-12 22:09
voro++-0.4.6-r1957 B2020-Jan-13 10:39
ccfits-2.51.0 KiB2020-Jan-13 10:39
ccfits-2.4-r1741 B2020-Jan-13 10:39
mumps-5.1.21.3 KiB2020-Jan-13 10:39
levmar-2.61.1 KiB2020-Jan-13 10:39
libaec-1.0.21.1 KiB2020-Jan-13 10:39
ceres-solver-1.11.02.5 KiB2020-Jan-13 10:39
libaec-1.0.11.1 KiB2020-Jan-13 10:39
ceres-solver-1.12.02.5 KiB2020-Jan-13 10:39
scalapack-2.0.2-r11.2 KiB2020-Jan-13 10:39
superlu-4.3-r11.2 KiB2020-Jan-13 10:39
dmlc-core-0_p201707191.3 KiB2020-Jan-13 10:39
libaec-1.0.0802 B2020-Jan-13 10:39
klu-1.2.11.1 KiB2020-Jan-14 15:09
superlu_mt-3.1981 B2020-Jan-14 15:09
btf-1.2.01.0 KiB2020-Jan-14 15:09
hypre-2.18.21.4 KiB2020-Jan-14 15:09
sundials-3.2.11.2 KiB2020-Jan-14 15:09
cantera-2.4.0-r23.5 KiB2020-Jan-14 15:09
libbraiding-1.0336 B2020-Jan-15 14:09
cddlib-094j448 B2020-Jan-15 14:09
shogun-5.0.03.8 KiB2020-Jan-16 07:09
getdata-0.9.0-r12.7 KiB2020-Jan-16 07:09
libsigrok-0.5.14.6 KiB2020-Jan-16 07:09
libsigrok-0.4.03.8 KiB2020-Jan-16 07:09
nlopt-2.4.2-r12.0 KiB2020-Jan-16 07:09
libsigrok-99995.0 KiB2020-Jan-16 07:09
libsigrok-0.5.24.7 KiB2020-Jan-16 07:09
mathgl-2.4.13.8 KiB2020-Jan-16 07:09
scikits_learn-0.20.42.3 KiB2020-Jan-17 06:12
minfx-1.0.4_pre981.4 KiB2020-Jan-17 06:12
tensorflow-estimator-2.12.1 KiB2020-Jan-17 06:12
minfx-1.0.51.4 KiB2020-Jan-17 06:12
scipy-1.1.04.2 KiB2020-Jan-17 06:12
gdal-2.4.1-r25.1 KiB2020-Jan-17 06:12
dlib-19.162.9 KiB2020-Jan-17 06:12
deap-1.0.11.5 KiB2020-Jan-17 06:12
scipy-1.4.14.4 KiB2020-Jan-17 06:12
minfx-1.0.3-r11.4 KiB2020-Jan-17 06:12
scikits_learn-0.19.0-r12.9 KiB2020-Jan-17 06:12
minfx-1.0.111.8 KiB2020-Jan-17 06:12
tensorflow-1.15.010.1 KiB2020-Jan-17 06:12
tensorflow-2.1.0_rc210.6 KiB2020-Jan-17 06:12
numkit-1.1.22.0 KiB2020-Jan-17 06:12
deap-0.9.11.4 KiB2020-Jan-17 06:12
pycifrw-3.6.21.5 KiB2020-Jan-17 06:12
tensorflow-estimator-2.0.12.1 KiB2020-Jan-17 06:12
Fiona-1.5.12.0 KiB2020-Jan-17 06:12
keras-applications-1.0.72.2 KiB2020-Jan-17 06:12
scikits_image-0.13.0-r14.5 KiB2020-Jan-17 06:12
gdal-2.4.35.1 KiB2020-Jan-17 06:12
Shapely-1.6.4_p2-r12.9 KiB2020-Jan-17 06:12
Rtree-0.8.21.5 KiB2020-Jan-17 06:12
keras-preprocessing-1.0.92.8 KiB2020-Jan-17 06:12
scikits_optimization-0.3-r12.2 KiB2020-Jan-17 06:12
minfx-1.0.41.4 KiB2020-Jan-17 06:12
deap-1.0.01.5 KiB2020-Jan-17 06:12
tensorflow-2.0.010.2 KiB2020-Jan-17 06:12
pyshp-99992.0 KiB2020-Jan-17 06:12
pymmlib-1.2.12.2 KiB2020-Jan-17 06:12
bmrblib-1.0.31.8 KiB2020-Jan-17 06:12
scipy-99993.6 KiB2020-Jan-17 06:12
Fiona-99992.7 KiB2020-Jan-17 06:12
pycifrw-4.1.11.5 KiB2020-Jan-17 06:12
keras-preprocessing-1.1.02.8 KiB2020-Jan-17 06:12
Rtree-0.8.3_p201808022.1 KiB2020-Jan-17 06:12
minfx-1.0.61.4 KiB2020-Jan-17 06:12
tensorflow-estimator-1.15.12.0 KiB2020-Jan-17 06:12
gdal-2.4.1-r15.0 KiB2020-Jan-17 06:12
minfx-1.0.101.4 KiB2020-Jan-17 06:12
scikits_learn-0.20.22.3 KiB2020-Jan-17 06:12
keras-applications-1.0.82.2 KiB2020-Jan-17 06:12
pyshp-1.2.01.9 KiB2020-Jan-17 06:12
Shapely-1.5.17-r11.9 KiB2020-Jan-17 06:12
Fiona-1.7.63.1 KiB2020-Jan-17 06:12
scikits_timeseries-0.91.3-r22.6 KiB2020-Jan-17 06:12
symmetrica-3.0.1358 B2020-Jan-20 21:09
m4ri-20200115952 B2020-Jan-21 02:39
libgeodecomp-0.4.0-r11.1 KiB2020-Jan-21 21:09
Manifest.gz68.9 KiB2020-Jan-21 21:09

DISCLAIMER:

This website is offered to you by LeaseWeb Global Services B.V. (a private company with limited liability, incorporated under the laws of the Netherlands, with its registered seat at Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce under number 55687253, “LeaseWeb”). All files offered on this site (the “Files”) are provided for the interest and convenience of visitors to this site. LeaseWeb has no control over the Files and LeaseWeb does not provide any guarantee concerning (the content of) the Files, does not vouch for the quality of the Files, and is not responsible or liable in connection with these files. The use of the Files is solely at the customer’s own risk. This website, the disclaimer and the use of the Files are governed by the laws of the Netherlands. All disputes in connection with the website, the disclaimer and the use of the Files will be submitted for the exclusive settlement to the competent court in Amsterdam, The Netherlands.